Lek, moro og svømmetrening i vann vil fremme fysisk aktivitet til glede for store og små!

Mer lek og moro i vann vil fremme fysisk aktivitet til glede for store og små! Bygdelista foreslår en vannpark i miljøvennlig plast med trampoline, klatrevegg, sklier og hinderløype. I tillegg vil anlegget kunne brukes av skolene i mai og august til svømmeundervisning.

Vi mener at en vannpark med klatrevegger, sklier, husker og balanseballer ikke bare er forebyggende og aktivitets-skapende. Aktiviteten her bidrar til at barn og unge blir trygge i vann, samtidig som også voksne kan ta del. Lek kombinert med trening har ubetinget helseeffekt, og når det hele skjer i vann, gir det også verdifulle tilleggseffekter. Det handler om å mestre det våte element, og det handler om å dele gode opplevelser i et stort fellesskap-  åpent for alle, uten betaling for å delta! Vi vet at det er mulig å få støtte både til anlegget og til å få støtte til badeverter gjennom bufdir, fordi dette er et tilbud også for barn som lever under fattigdomsgrensen.

Dette er et lokalt anlegg som har en investeringsramme på ca. 1 000 000, men det finnes midler å søke på for å få dette nesten 100% dekket gjennom Gjensidige stiftelsen og andre. I Tvedestrand finnes det et tilsvarende anlegg som vi ønsker. Dette anlegget driftes av Frivillighetssentralen og er et supert tiltak i kommunen. Anlegget har lave driftskostnader, kan komme raskt på plass og vil glede store og små. Vi mener et slikt anlegg også vil bli en viktig del av reiselivsplanen i Vestby kommune og gi mange positive ringvirkninger.