JA TIL ØKT INNSATS FOR MILJØET.

Vi vil jobbe forebyggende for å redusere negativ påvirkning på miljø og klima i vår egen kommune.

Vi vil bla.a. sørge for etablering av Vestby miljøpris for å sette fokus på økt innsats for miljørettet tiltak.