Befaring på Langøyene 25. august

Onsdag 25. august arrangerte Oslofjordens Friluftråd rådsbefaring på Langøyene i Oslofjorden. Rådsmedlemmer i kommunene rundt Oslofjorden var invitert til å delta. Vestby kommune stilte med tre representanter, hvorav én fra Bygdelista.

Langøyene eies og forvaltes av Oslo kommune. Øya, som er et friområde, har vært gjenstand for betydelig opprusting og utbedring de siste årene, og er mest sannsynlig blant de meste omfattende og kostbare friområdeprosjektene i Oslofjorden i nyere tid. Dette var nødvendig etter at Oslo kommune i mange år hadde brukt øya som avfallsdeponi. Nå er øya åpnet for bruk igjen og er tilrettelagt med badeplasser, badebrygger, grillplasser, moderne toaletter og dusjer, og store grøntområder. På sydsiden finner man en lang sandstrand, som trolig er den lengste i Indre Oslofjord. Det er mulig å sette opp telt og campe etter regler som gjelder for øya. Fasilitetene er tilrettelagt etter regler for universell utforming. Dette er et flott tilbud kun en kort fergetur fra Aker brygge. Flere planer for videre utvikling av øya foreligger, blant annet ser man på muligheten for gjestebrygge. 

 Rådsbefaringen var en innholdsrik fagtur. Bjørn Vadholm, prosjektleder fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo, og øyforvalter Torgeir Korsæth fra Bymiljøetaten guidet rundt øya og fortalte om og viste det omfattende arbeidet som er utført.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *