Vår Varaordfører

Vår Varaordfører Eirin Stuhaug Bolle sitter i kommunestyret på sitt 10 år.
De siste seks årene som varaordfører. Eirin er spesielt opptatt av skole, kultur, helse og næringsutvikling. Hun er opptatt av å være tydelig, troverdig og å stå på for alle i kommunen. Eirin er kjent for å være rett frem og rasjonell. Hun har vilje til å gjennomføre prosjekter og tiltak med entusiasme og engasjement.