Økonomi, forvaltning og næringsvirksomhet

Bygdelista vil være en garantist for en sunn og forsvarlig økonomisk utvikling i Vestby kommune.

Vestby kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Ansatte må oppleve
arbeidsoppgavene interessante og tilfredsstillende. Det er viktig at ansatte
opplever jobbsikkerhet og god balanse mellom arbeid og privatliv.

Det er viktig med næringsvirksomhet for Vestby kommune. Dette gir lokale
arbeidsplasser og er viktig for utvikling av kommunen. Det lokale næringslivet finnes i flere størrelser og fasonger. Det er derfor flere faktorer som er viktig for at næringsaktørene skal oppleve Vestby kommune som en god samarbeidspartner.

BYGDELISTA VIL DERFOR:

 • Sørge for at Vestby kommune til enhver tid har en sunn økonomi -med positivt driftsresultat på 2% eller bedre
 • Sørge for salg av eiendom som ikke kan tas i bruk
 • Støtte gjennomføring av vedlikeholds-
 • planen for å hindre forfall på bygninger
 • Sørge for bedre og mer effektiv
 • behandling av byggesaker ved digitalisering og bemanning tilpasset saksmengden
 • Støtte investering i tiltak som forenkler og forbedrer kommunikasjon mellom kommunens tjenester og innbyggerne
 • Øke kommunens kontroll av beplantning og bebyggelse langs kommunale veier for å trygge myke trafikanter
 • Redusere antall kommunestyre-representanter til 27 lovpålagte medlemmer, fra dagens 35
 • Utrede organisering og godtgjørelse av politiske verv og utvalg
 • Ikke innføre eiendomsskatt på bolig
 • Ikke støtte en uthuling av konsesjons-loven i Vestby kommune. Vi ønsker å sikre videre landbruksproduksjon ved kjøp og salg av landbrukseiendommer
 • Si nei til kommunesammenslåing.