Investeringer og prioriteringer i drift

Vi mener at investering i skole og eldreomsorg, må gå foran store investeringer i idretts- og kulturanlegg.

Vi mener at vi må Sørge for at administrasjonen får tilført tilstrekkelige ressurser for å sikre bedre og mer effektiv behandling av byggesaker.

Vi ønsker å utrede behovet av en næringskonsulent, for å øke samarbeid mellom etablerte og nye næringsaktører i kommunen.

Vi ønsker å utrede bruk av gamle Hølen skole til SFO og utleielokale for lag og foreninger på kveldstid.

Vi ønsker å øke tilgjengeligheten til ishockeybanen på Randem ved å etablere, i samarbeid med frivilligheten, tak og sikring rundt ishockeybaner. Alternativt tilrettelegge for ny bane ved nye barneskolen i Nord.

Vi ønsker å støtte etablering av Pumptrack bane i kommunen, til glede for alle.

Vi ønsker å etablere kommunes første vannpark. Vannparken vil gratis og til glede for store og små fra mai til september på en av våre strender i kommunen. Målet med vannparken er å gi et utvidet tilbud til aktivitet og stimulere til økt svømmeferdigheter.

,Vi ønsker å renovere og bygge ut Vestbyhallen slik at den tilfredsstiller dagens krav til håndball-arena, samt gi nødvendig garderobekapasitet til utendørsarenaer.

Vi ønsker å støtte tilrettelegging av ballbinger og ishockeybaner, i samarbeid med vellene, (næranlegg).