Bedre sykkelveier

Satsningen på bedre sykkelveier i kommunen er veldig bra. Vi har et mål i kommunen om 8% økning av bruk av sykkel. En viktig del i denne sammenhengen er å forbedre og legge til rette bedre veiskuldre slik at man får avmerket for syklende. Vi har støttet kommunens sykkelstrategi og vil følge opp nødvendige tiltak for å få flere til å benytte seg av sykkel til og fra jobb, trening, skole og fritidsaktiviteter i kommunen.

Sykle om sommeren til våre strender kan være en risikosport!

For en familie kan det være utfordrende og i noen tilfeller direkte farlig å sykle til bl.a. våre idrettsanlegg og våre strender i kommunen.

Når vi ser på veien til Krokstrand, Emerstad og Hvitsten er det behov for å både utrede bæreevnen på veien, og se på hvordan man kan få på plass en trygg vei både harde og myke trafikanter. Vi ser heller ikke bort fra at vi bør få på plass en transportmulighet til Krokstrand om sommeren via en skyttelbussbuss om sommeren for å redusere biltrafikken i høysesong, for å kunne redusere biltrafikken og parkerings-utfordringer på flere av våre strender i kommunen om sommeren.