2 OG 3. NEI TIL VIDERE KUTT I SKOLEN & JA TIL OPPDATERT LÆRINGSMATERIELL

Vestby kommune skal alle barn og unge få mulighet til å oppleve gode barnehager, skoler og SFO. Det må finnes plass til utvikling gjennom lek, fellesskap og læring. Bygdelista mener at skolen er under økt press i forhold til tøffere og hardere miljø. Vi mener at vi må tørre å sette grenser og sikre at det er trygt både for lærere og elever.

BYGDELISTA VIL:

Si nei til videre kutt i skolen. Vestby må jobbe godt og målrettet for å gi barn en god og trygg skole i Vestby kommune. En av de viktigste jobbene fremover er å støtte det omstillingsarbeidet som er nødvendig for å sikre god drift til det beste for barna.