Frivillighet

Frivillighetens år 2022 – Vi skaper det sammen!  BL skal jobbe for at Vestby kommune vil prioritere frivillig sektor i tiden frem mot året og i 2022. Det viktigste vi kan gjøre er å utvikle og vedta en frivillighets- politikk, prioritere frivilligheten i både politiske og økonomiske planer, og ta de frivillige organisasjonene med i prosessene når planene utvikles.  Regjeringen har vedtatt at 2022 skal være  frivillighetens år. Året skal brukes til å vise frem all den frivillige aktiviteten som fnnes sted og verdien den skaper. Det skal brukes til å feire, fremme og utvikle frivillig  sektor, og til å få enda flere med.  Følg med på www.frivillighetnorge.no  for mer  informasjon og tips.   Det er Frivillighet Norge som har som oppgave å koordinere innsatsen rundt året. Vi i bygdelista har programfestet fokus og investering i frivilligheten og skal sørge for å snakke alles sak og fremme gode initiativ som skapes i Vestby kommune.

Vi har startet med å gi økonomisk støtte til både Sånafestivalen, Son Kulturdøgn og ET LEVENDE Vestby sentrum. I tillegg støtter vi egenorganisert idrett.