Vestby Miljøpris

Bygdelista mener det er på høy tid å sette fokus på miljø også når det kommer til anerkjennelse. I dag har vi både byggeskikk pris og kulturpris. Derfor er det på tide med en miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale