Idrett, aktivitet og folkehelse

Vi må skape et samfunn som fremmer helse og forebygger sykdom. Friske innbyggere er fornøyde innbyggere. En viktig del av det forebyggende er å legge til rette for en aktiv livsstil og et mangfoldig friluftsliv. Det er særlig
viktig at barn og unge får positive opplevelser med fysisk aktivitet.

BYGDELISTA VIL DERFOR:

 • Øke tilgjengeligheten til ishockeybanen på Randem ved å etablere, i samarbeid med frivilligheten, tak og sikring rundt ishockeybaner. Alternativt tilrettelegge for ny bane ved nye barneskolen i Nord.
 • Støtte opp og bidra med midler til opparbeidelse av trygge turstier og skiløyper der folk bor. Dette er den rimeligste og enkleste måten å få folk ut i naturen og øke den fysiske aktiviteten
 • Støtte etablering av Pumptrack bane
 • Sørge for sikring og tydelig vern av markagrensene
 • Sikre grønne lunger og friområder
 • Øke åpningstidene og utnytte Grevlingen svømmehall bedre, også utenom skolens åpningstid
 • At ny svømmehall i tilknytning til Vestby Arena ferdigstilles
 • Sørge for å tilrettelegge for, og inkludere bevegelseshemmede og personer med spesielle behov i kommunens idrettsanlegg. Det må derfor utredes behov for tilpasset ekstrautstyr til alle kommunale idrettsanlegg
 • Stimulere til uorganisert idrett for ungdom, ved å tilrettelegge og gi tilgang til anlegg
 • Prioritere lekeplass med høy lekeverdi i Vestby sentrum. Dette er lekeapparater som utfordrer barna med tanke på alder og modenhet
 • Støtte planen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Støtte tilrettelegging av ballbinger og ishockeybaner, i samarbeid med vellene, (næranlegg). Vi vet i dag at dessverre så faller mange barn og unge ut av den organiserte idretten. Vi ønsker derfor å få på plass en ny skøytebane i Vestby Nord ved den nye planlagte barneskolen eller i området nord for Vestby sentrum. En fullstørrelse hokcey bane med vanter og tak for å sikre best mulig kvalitet på kunstis eller vanlig is så lenge som mulig. I dag finnes det både miljøvennlige kunst-is baneanlegg som kan brukes 365 dager i året eller mer sesongrettet anlegg som krever kalde vintre. Vi ønsker å utrede begge alternativene og få på plass et slik anlegg. Vi har ildsjeler i Vestby kommune som i snart over 40 år har vært pådrivere og gitt både tilbud og skøyteskole og sikret at anlegg kan benyttes til uorganisert idrett. Vi vet derfor at det er stor interesse for dette i Vestby kommune og håper å nok stemmer, slik at vi kan få gjennomført dette. 
 • Renovere og bygge ut Vestbyhallen slik at den tilfredsstiller dagens krav til håndball-arena, samt gi nødvendig garderobekapasitet til utendørsarenaer
 • Etablere kommunes første vannpark. Vi mener at en vannpark med klatrevegger, sklier, husker og balanseballer ikke bare er forebyggende og aktivitets-skapende. Aktiviteten her bidrar til at barn og unge blir trygge i vann, samtidig som også voksne kan ta del. Lek kombinert med trening har ubetinget helseeffekt, og når det hele skjer i vann, gir det også verdifulle tilleggseffekter. Det handler om å mestre det våte element, og det handler om å dele gode opplevelser i et stort fellesskap-  åpent for alle, uten betaling for å delta! Vi vet at det er mulig å få støtte både til anlegget og til å få støtte til badeverter gjennom bufdir, fordi dette er et tilbud også for barn som lever under fattigdomsgrensen.   Dette er et lokalt anlegg som har en investeringsramme på ca. 1 000 000, men det finnes midler å søke på for å få dette nesten 100% dekket gjennom Gjensidige stiftelsen og andre. I Tvedestrand finnes det et tilsvarende anlegg som vi ønsker. Dette anlegget driftes av Frivillighetssentralen og er et supert tiltak i kommunen. Anlegget har lave driftskostnader, kan komme raskt på plass og vil glede store og små. Vi mener et slikt anlegg også vil bli en viktig del av reiselivsplanen i Vestby kommune og gi mange positive ringvirkninger.
 • Forbedre og legge til rette bedre veiskuldre slik at man får avmerket for syklende. I tillegg så ser vi at muligheten til å sykle til våre strender er varierende. Vi må få på plass trygge veier både for harde og myke trafikanter. Vi ser heller ikke bort fra at vi bør få på plass en transportmulighet til Krokstrand om sommeren via en skyttelbussbuss om sommeren for å redusere biltrafikken i høysesong.