Kultur

Vi ønsker et bredt og variert kulturtilbud til alle innbygger i Vestby kommune som ivaretar mangfoldet av interesser.

Bygdelista vil derfor:

  • Fortsette med øremerkede midler til Sånafest, Kulturdøgn Son og Sentrumsfest i Vestby
  • Støtte videreføring av tilskudd til kulturaktiviteter
  • Utrede fast plass for musikkinstrumenter, tilknyttet nye barneskolen Vestby nord. Korps er spesielt prioritert
  • Utrede og støtte opp om ny avdeling kun for barn og unge på det nye biblioteket i Vestby og biblioteket i Son med inspirasjon fra Biblio Tøyen
  • Utrede mulighet for møteplasser for ungdom i Vestby sentrum etter skoletid som ikke er knyttet til organisert aktivitet
  • Åpne opp for at det utarbeides et felles regulativ på bruk og leie av skolens lokaler, etter skoletid og i ferier. Lag og foreninger skal prioriteres
  • Utrede kulturskolekarusell der deltakerne kan teste flere kulturaktiviteter og musikk instrument i grupper i løpet av hvert semenster
  • Fortsette å støtte den kulturelle spaserstokken
  • Støtte den kulturelle skolesekken.