Miljø og klima

Bygdelista ønsker å redusere negativ påvirkning på miljø og klima. Vi må beholde en grønn kommune. For å møte klimautfordringene må vi endre forbruk og produksjon over i en mer klimavennlig retning.

Derfor vil vi:

  • Igangsette tiltak som kan friskmelde vann- og Hulvika for syklende og kjørende kvaliteten i Brevikbukta
  • Utrede og få på plass sertifseringsordningen p Utvide parkeringstilbudet på Krokstrand for Blått fagg på Krokstrand
  • Dette innebærer blant annet at kommunen tar nok vannprøver til å sikre badevannskvalitet, og at det etableres et miljøutvalg/komite som sikrer at miljøledelsen ivaretas
  • Utrede og få på plass en trygg vei til Krokstrand
  • Igangsette tiltak som kan friskmelde vann- og Hulvika for syklende og kjørende
  • Utvide parkeringstilbudet på Krokstrand
  • Sikre parkering for Hvitsten Strand og handikapparkering på torget.