Næringsvirksomhet

Det er viktig med næringsvirksomhet i Vestby.

Det er viktig med næringsvirksomhet for Vestby kommune. Dette gir lokale
arbeidsplasser og er viktig for utvikling av kommunen. Det lokale næringslivet finnes i flere størrelser og fasonger. Det er derfor flere faktorer som er viktig for at næringsaktørene skal oppleve Vestby kommune som en god samarbeidspartner.

BYGDELISTA VIL DERFOR:

  • Tilrettelegge for et variert næringsliv i hele kommunen, med fokus på mindre arealkrevende virksomhet
  • Legge til rette for økt samhandling og faste møteplasser mellom kommune og næringsliv
  • Utrede behovet av en nærings-konsulent, for å øke samarbeid mellom etablerte og nye næringsaktører i kommunen
  • Støtte videreutvikling av reiselivs-planen i kommunen
  • Sørge for tilstrekkelige ressurser for å sikre bedre og mer effektiv behandling av byggesaker
  • Støtte utvikling av Vestby kommune til en samskapningskommune der næringsutviklere og kommunen jobber sammen for å få til gode løsninger
  • Støtte utviklingen av mindre næringsområde omkring Sonsveien
    stasjon og E6 avkjøring til Son. For lite arealkrevende virksomhet
  • Støtte næringsforeningens arbeid og samarbeid med kommunen.
NÆRINGSUTVIKLING KREVER ØKT KOMPETANSE OG RESSURSER.