Befaring på Langøyene 25. august

Onsdag 25. august arrangerte Oslofjordens Friluftråd rådsbefaring på Langøyene i Oslofjorden. Rådsmedlemmer i kommunene rundt Oslofjorden var invitert til å delta. Vestby kommune stilte med tre representanter, hvorav én fra Bygdelista. Langøy...

Read more

Full størrelse ishockey-bane med tak

Full størrelse ishockey-bane med tak

Vestby kommune har investert mye i idrettsanlegg og lagt godt til rette for den organiserte idretten. Anleggene er kostnadskrevende og kapasiteten er hele tiden en utfordring. Den organiserte idretten legger beslag på mye av banetiden både inne og ute, slik ...

Read more