Vi samler inn underskrifter for å stille med liste til kommunevalget! Frist 30. mars!

TRYKK HER FOR UNDERSKRIFT – DU MÅ HA ADRESSE I VESTBY KOMMUNE!

Read more

Vår visjon

Vår visjon

Vår visjon er å gjøre Vestby kommune gladere, sunnere, mer aktiv. Vi ønsker en økt mobilisering av næring og innbyggere, og jobbe sammen for å utvikle en fremtidig kommune som er god å bo, arbeide og besøke. Vi tror at Vestby kan stå på egne ben. Vi...

Read more